Inwestycja - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF

 

Zamówienie pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” 

 

Link z osobną podstroną zawierającą Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) znajduje się pod adresem: https://inergis.pl/rof/ 

 

Projekt w ramach którego realizowana jest Umowa: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych)

 

Lp. Gmina Liczba instalacji
w szt.
1 Gmina Boguchwała 218
2 Gmina Chmielnik 81
3 Gmina Czarna 92
4 Gmina Czudec 136
5 Gmina Głogów Małopolski 262
6 Gmina Krasne 136
7 Gmina Lubenia 58
8 Gmina Łańcut 204
9 Miast Łańcut 99
10 Miasto Rzeszów 933
11 Gmina Świlcza 213
12 Gmina Trzebownisko 253
13 Gmina Tyczyn 143
SUMA 2 828
Zanim zgłosisz swój problem, sprawdź czy nie występuje on w sekcji "Najczęściej zadawanych pytań - oszczędzisz swój czas!

Formularz zgłoszeniowy

Dane osoby zgłaszającej

Lokalizacja instalacjiLink z osobną podstroną zawierającą Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) znajduje się pod adresem: https://inergis.pl/rof/ 

 

Poniżej znajduje sie do pobrania instrukcja konfiguracji monitringu instalacji na urządzeniach mobilnych.

 

Instrukcja konfiguracji monitoringu

Podczas konfiguracji aplikacji na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, system konfiguracyjny może poprosić o podanie „Kodu instalatora”. Kod instalatora przypisany dla inwestycji to: ALTK3

Szczegółowa instrukcja konfiguracji aplikacji znajduje się w przekazanej Państwu dokumentacji powykonawczej.

Poniżej przedstawiamy:

- instrukcję konfiguracji aplikacji w formacie .pdf

Instrukcja konfiguracji

- link do filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=Twxy1ORTj90&feature=youtu.be

 

W razie dalszych pytań lub wątpliwości w zakresie konfiguracji aplikacji, podajemy link do kontaktu z producentem falowników: https://growatt.pl/#kontakt

 

Jednocześnie przypominamy, że konfiguracja systemu monitoringu na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych nie leży w zakresie Wykonawcy, w związku z powyższym zgłoszenia serwisowe dotyczące konfiguracji urządzeń nie będą przez Wykonawcę rozpatrywane jako wada gwarancyjna.

 

Moc nominalna modułów fotowoltaicznych zamontowanych w ramach Inwestycji wynosi 3000 Wp (10 modułów x 300 Wp) i jest to moc w ustandaryzowanych warunkach testowych STC (Standard Test Conditions), czyli w temperaturze 25°C i nasłonecznieniu 1000W/m2. Jednak w zależności od szeregu czynników, takich jak m.in.:

  • Kąt nachylenia modułów
  • Orientacja modułów względem południa
  • Nasłonecznienie
  • Zacienienie
  • Odpowiednia wentylacja i temperatura

Rzeczywiste uzyski instalacji w danej chwili mogą być inne niż te, które występują w warunkach STC, co będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistej produkcji energii elektrycznej wyświetlanej na inwerterze lub pokazywanej na aplikacji.

W ramach podpisanej umowy, przez okres trwałości Projektu (tj. 5 lat od podpisania Protokołu odbioru końcowego Inwestycji) Mieszkaniec nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w zamontowaną instalację fotowoltaicznej, w tym m.in.:

  • zmiany mocy zainstalowanego zestawu poprzez dołożenie/zdemontowania modułów, zmianę inwertera
  • samodzielną zmianę/wymianę jakiejkolwiek części/elementu instalacji

Objawy rozłączania modułu Wi-fi z siecią internetową powstają najczęściej w przypadku słabego zasięgu sieci internetowej w miejscu montażu falownika, w takim przypadku należy wzmocnić sygnał sieci internetowej poprzez zastosowanie odpowiedniego repeatera.

Wzmocnienie sygnału sieci internetowej nie leży w zakresie Wykonawcy, w związku z powyższym zgłoszenia serwisowe dotyczące tego typu zgłoszeń nie będą przez Wykonawcę rozpatrywane jako wada gwarancyjna.

W przypadku zmiany hasła/wymiany routera należy przeprowadzić ponowną konfigurację – patrz pytanie nr 2.

W przypadku wystąpienia tego błędu prosimy o zgłoszenie problemu do właściwego Urzędu Gminy, ten rodzaj błędu zostanie usunięty przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.

Błąd wskazuje przekroczenie napięcia granicznego po stronie AC. Najczęściej wyświetlanie tego błędu spowodowane jest za wysokim napięciem lub za wysoką impedancją pętli zwarcia po stronie sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

W przypadku zgłoszenia takiego problemu do właściwego Urzędu Gminy, Wykonawca potraktuje zgłoszenie jako gwarancyjne. Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia dokona stosownych pomiarów, jeżeli w ich wyniku nie zostaną stwierdzone wady instalacji fotowoltaicznej, a problem będzie wynikał z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to zgłoszenie będzie potraktowane jako niezasadne, a wizyta serwisu odpłatna.

Błąd wskazuje przekroczenie częstotliwości napięcia po stronie AC.

W przypadku zgłoszenia takiego problemu do właściwego Urzędu Gminy, Wykonawca potraktuje zgłoszenie jako gwarancyjne. Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia dokona stosownych pomiarów, jeżeli w ich wyniku nie zostaną stwierdzone wady instalacji fotowoltaicznej, a problem będzie wynikał z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to zgłoszenie będzie potraktowane jako niezasadne, a wizyta serwisu odpłatna.

Zjawisko wyłączenia wyświetlacza falownika w momencie braku napięcia ze strony DC (brak napięcia po stronie modułów fotowoltaicznych) w momencie braku występowania promieniowania słonecznego jest zjawiskiem normalnym i świadczy o poprawnym działaniu instalacji.

Link z osobną podstroną zawierającą Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) znajduje się pod adresem: https://inergis.pl/rof/ 

Link ten można przesłać osobie zainteresowanej w celu zapoznania się i szybkiego rozwiązania najczęściej występujących problemów.

..werwer.